Niepłodność męska jak leczyć

Niepłodność

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organisation – WHO) określenia „niepłodność” używa się w odniesieniu do pary, u której w ciągu 12 miesięcy współżycia płciowego (3–4 razy w tygodniu), bez stosowania antykoncepcji, nie dochodzi do zapłodnienia. Nazwą „bezpłodność” określa się zwykle trwałą niemożność uzyskania ciąży. Dzięki postępowi badań nad przyczynami męskiej niepłodności znanych jest coraz więcej jej przyczyn.